SMP - KAMP MOT LERVÄLLING FÖDDE NYA PRODUKTER

SMP - KAMP MOT LERVÄLLING FÖDDE NYA PRODUKTER

Ulf Åström i Hovmantorp är en av 156 hårdingar som kör Novemberkåsan i helgen. 

LÄS HELA ARTIKELN I SMP

Det handlar om att vara igång 18 timmar i sträck. Depåstopp för mat kan gå åt till att skruva och så här fin är motorcykeln bara efter avspolningarna.

2015-11-28 09:58