DREV - HÅLLBARA OCH LÄTTA

Vi tillverkar vår drev i den hårdaste aluminiumen, SS7075, vilket också ger ett av de lättaste dreven på marknaden. Parts by Sweden CNC-fräser dreven i uppspänning för maximal rundnoggrannhet och precision, vilket minskar kedjevibrationer och ökar livslängden.